Uvedené všeobecné podmínky jako Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Helmetshop.cz upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi internetovým obchodem Helmetshop.cz (dále jen „prodávající") a koncovými zákazníky (dále jen „kupující").

Kupujícímu se doporučuje seznámit se s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné podmínky (Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Helmetshop.cz) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi internetovým obchodem Helmetshop.cz (dále jen „prodávající") a koncovými zákazníky (dále jen „kupující").

Kupujícímu se doporučuje seznámit se s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Prodávající
Internetový obchod Helmetshop.cz provozovaný Robertem Novotným, IČ: 74346628, Kardašovská 668/7, 198 00, Praha 9 zabývající se prodejem sportovních potřeb koncovým uživatelům dle platného živnostenského listu.

Kupující
Koncový uživatel - při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či a nijak zneužity s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

III. Otevírací doba

Objednávky přes internetový obchod na adrese www.helmetshop.cz 24h denně, 7 dní v týdnu.

IV. Cena

Provozovatel internetového obchodu je plátcem DPH. Všechny aktuální ceny uváděné na stránkách internetového obchodu jsou koncové.

V. Objednávka

Objednávat je možno  prostřednictvím internetového obchodu www.helmetshop.cz případně telefonicky nebo emailem.

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání.

Objednávka uskutečněná prostřednictvím internetového obchodu helmetshop.cz je závazná. Řádným vyplněním a odesláním objednávky kupující stvrzuje, že je seznámen s těmito obchodními podmínkami i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Odeslání objednávky je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku vzájemného potvrzení objednávky mezi kupujícím a prodávajícím.

O přijetí objednávky, pokud uvedete správnou emailovou adresu, budete informováni potvrzovacím emailem. Pokud potvrzovací email s kopií objednávky neobdržíte, kontaktujte nás prosím telefonicky.

Potvrzovací e-mail o přijetí objednávky do systému není potvrzením objednávky. Potvrzení objednávky pošleme na Vaši e-mailovou adresu nebo sdělíme telefonicky po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží.

V případě nejasností má provozovatel právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů. Pokud nebude možné kontaktovat zákazníka telefonicky nebo e-mailem uvedeným v objednávce, protože údaje budou nesprávné, nebo pokud zákazník neopraví požadované údaje ani po upozornění provozovatelem, objednávka bude stornována.

VI. Storno objednávky

Ze strany kupujícího - kupující může objednávku stornovat kdykoliv před závazným potvrzením objednávky bez udání důvodu. Po závazném potvrzení objednávky lze provést storno pouze tehdy, když prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky prodávající může uplatnit právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, (např. zbytečná doprava) je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.

Ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží nebo náklady za realizaci či doručení objednávky a zákazník změnu ceny neakceptuje. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující již část nebo celou částku kupní ceny uhradil, bude mu zpět převedena na jeho účet v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 15 pracovních dnů.

VII. Odstoupení od smlouvy - ze strany kupujícího

1) Odstoupení od smlouvy v případě, že kupující odebral zboží jiným způsobem než osobně v provozovně prodávajícího (bylo mu doručeno poštou na dobírku nebo přepravní službou).

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží v případě, že zboží odebral jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

Doporučujeme pro rychlé vyřízení odeslat dopis (nejlépe e-mailem) s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:........................". Datum a podpis.

Zboží doručit na adresu provozovny prodávajícího (viz kontakty) spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.

Zboží odeslané a doručené zpět na adresu provozovny prodávajícího:

  • nesmí být použité

  • musí být nepoškozené včetně nepoškozeného obalu

  • musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) s originálním dokladem o koupi

V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Neručíme za případnou ztrátu nebo poškození zboží na cestě k nám.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 15 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově či složenkou úhradu poskytnout nelze.

V případě nedodržení některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem.

2) Odstoupení od smlouvy v případě, že kupující odebral zboží osobně v provozovně prodávajícího, má kupující nárok odstoupit od smlouvy do 3 pracovních dnů od převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit stejné podmínky uvedené výše v odstavci č.1.

VIII. Odstoupení od smlouvy - ze strany prodávajícího

Prodejce se může vzdát svého plnění v případě, kdyby se tím zavázal k plnění nemožnému či pro něj nevýhodnému (př. vyšší nákupní cena atd).

IX. Platební podmínky

V našem internetovém obchodě Helmetshop.cz máte momentálně dvě možnosti platby za Vámi vybrané zboží:

1) Dobírkou - platba za zboží uskutečněná prostřednictvím České pošty na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce (hotovost přebírá od zákazníka přepravce). V případě, že objednávka překročí částku 20.000,- Kč, požadujeme po zákazníkovi částečné uhrazení zboží na zálohovou fakturu v hodnotě 10% z celkové ceny. Neprodleně Vás kontaktujeme, domluvíme s Vámi podrobnosti a zašleme Vám zálohovou fakturu na e-mail. Pokud kupující nedoplatí a neodebere v dohodnuté lhůtě zboží, stává se jím zaplacená záloha nevratná a plně náleží prodávajícímu. Děkujeme za pochopení.

Cena poštovného a balného každé jedné objednávky (bez ohledu na množství zboží):

129,-Kč (Profi balík - doručení do 48 hod. od expedice zboží).

 

2) V hotovosti - platba v naší provozovně při osobním převzetí zboží.

 

Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

 

Doprava na Slovensko:

Zboží zasíláme i na SLOVENSKO, kdy je za dopravu vždy účtován pušální poplatek 290,- Kč. V případě objednávky a  zájmu zaslání zboží na Slovensko nás prosím kontaktujte emailem nebo telefonicky.

 

X. Dodací podmínky

Zaslání přepravní službou - ČR a SK: zboží je zasíláno kupujícímu prostřednictvím České pošty.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@helmetshop.cz , sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. V případě dopravy pomocí České pošty je nutno okamžitě reklamovat nebo zajít na přepážku ČP, která zásilku doručila. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Zboží si lze také vyzvednout osobně v provozovně viz kontakt.

Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.

Zboží je majetkem prodávajícího do doby, než je zákazníkem v plné výši uhrazeno.

XI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

XII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.9.2007 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 

UPOZORNĚNÍ. Veškeré fotografie na e-shopu jsou pouze ilustrativní a vycházejí z aktuálních podkladů distributorů či výrobců. Některé fotky tudíž nemusí odpovídat přesně aktuálnímu vzhledu produktu.